ИД 86 Хуманно здравеопазване

86 22117006 Лекар, спешна медицина - Свали в PDF

86 22127038 Лекар, професионални болести - Свали в PDF

86 22127041 Лекар, образна диагностика - Свали в PDF

86 22127047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт - Свали в PDF

86 22127053 Лекар, клинична хематология - Свали в PDF

86 22216001 Медицинска сестра - Свали в PDF

86 22216008 Медицинска сестра, обществено здравеопазване - Свали в PDF

86 22216011 Медицинска сестра, първични здравни грижи - Свали в PDF

86 22226001 Акушерка - Свали в PDF

86 22226003 Акушерка анестезиология и интензивни грижи - Свали в PDF

86 22637002 Лекар, служба по трудова медицина - Свали в PDF

86 22645001 Рехабилитатор - Свали в PDF

86 22696009 Контрольор в Районна здравноосигурителна каса - Свали в PDF

86 22697006 Лекар, контрольор - Свали в PDF

86 24225092 Длъжностно лице по безопасност и здраве - Свали в PDF

86 26356001 Експерт, здравно осигуряване - Свали в PDF

86 31234004 Координатор по безопасност и здраве - Свали в PDF

86 32115001 Рентгенов лаборант - Свали в PDF

86 32125012 Медицински лаборант - Свали в PDF

86 22117006 Лекар, спешна медицина - Свали в PDF

86 Обобщение на профили - Свали в PDF