ИД 53 Пощенски и куриерски дейности

53 33413004 Офис мениджър - Свали в PDF

53 42111012 Служител, гише в пощенска станция - Свали в PDF

53 42111013 Касиер, гише в съобщенията - Свали в PDF

53 44123005 Пощенски раздавач (пощальон) - Свали в PDF

53 96210002 Куриер, служба офис - Свали в PDF

53 Обобщение на профили - Свали в PDF