ИД 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде

49.39 31153039 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника - Свали в PDF

49.39 31153065 Приемчик автосервиз - Свали в PDF

49.39 72312001 Автомонтьор - Свали в PDF

49.39 72312003 Механик, гараж за транспортни средства - Свали в PDF

49.39 74122021 Монтьор на управляващи и контролни системи за ЕПС - Свали в PDF

49.39 74212002 Електрончик - Свали в PDF

49.39 83312002 Шофьор, автобус - Свали в PDF

49.39 93120008 Работник, поддръжка - Свали в PDF

49.39 Обобщение на профили - Свали в PDF