ИД 19 Производство на рафинирани нефтопродукти

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19 13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19 13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19 21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19 21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19 31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 Обобщение на профили - Свали в PDF