ИД 37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37 13215022 Ръководител, пречиствателна станция - Свали в PDF

37 31153004 Техник, механик - Свали в PDF

37 31163022 Технолог, химик - Свали в PDF

37 74212012 Механик, търговски машини и апаратура - Свали в PDF

37 81892022 Машинен оператор - Свали в PDF

37 Обобщение на профили - Свали в PDF