Секторен анализ дигитализацията в сектор „Хуманно здравеопазване“

Медицината и здравеопазването са сред секторите, които са най-силно повлияни в глобален план от дигитализацията, роботизацията и навлизането на изкуствения интелект, особено след корона кризата. Ковид 19 показа слабостта на здравните системи по целия свят и по-напредналите държави потърсиха системни решения именно в дигитализацията. Здравеопазването започва да придобива и ново измерение, насочено към превенцията чрез анализ и прогнози, базирани на големи данни, а така също като постоянно следен статус чрез множество устройства, извеждайки на преден план доболничното лечение, докато болниците са място само за спешни случай. Изгражда се нов модел на преминаване от “Hospital към Home-spital”.
Т. нар. „медикализиран умен телефон“ e способен да предостави набор от десетки медицински услуги, ползвайки само различни приложения. Сред тях са: 1) анализ на ириса, ретината и лицевата изразителност, с цел диагностициране на десетки заболявания; 2) сензор за анализ на гласа, дъха и функцията на белите дробове, също даващ картина за множество заболявания; 3) приложение за виртуален медицински коуч, който дава инструкции какво да се прави при наличие на клинична картина; 4) приложение за лаборатория в мобилния телефон, която може да изследва кръв, урина, слюнка; 5) приложение за тестване на физическото състоения; 6) личен облак със здравни данни; 7) приложение за ПСР; 8) Приложение за “Убер лекар” (който може да бъде повикан, алтернатива на „бърза помощ“; 9) скенер за състоянието на околната среда и нейните показатели, която е около потребителя; 10) ултразвук; 11) теле-лекар и много други; Този пример, онагледяващ възможностите за здравеопазването само чрез използването на мобилен телефон, ясно илюстрира в каква степен вече се променя сектора под въздействието на дигитализацията.

Свали като ПДФ