Секторен анализ за икономическа дейност 53 „Пощенски и куриерски дейности“

1. Описание на сектора и теоретична мотивировка за приноса на конкретния отрасъл, както и професиите в него, за развитието на българската икономика.
По време на пандемията с COVID-19 пощенските и куриерските оператори изцяло изпълниха задълженията си към обществото. Във времето на пълно затваряне на страната пощенските и куриерските услуги продължиха да работят предоставяйки качествени услуги за населението във всички региони на територията на България. Кризата затвърди социалното значение на сектора като ключов играч за местните общности, който подкрепя най-уязвимите групи от населението и осигурява връзка между хората.
Социалните, дигиталните и най-вече екологичните програми са приоритети в плана за възстановяване на европейския съвет. Пощенските оператори могат да станат лидери в устойчивото икономическо възстановяване. А дигиталните технологии са от сериозно значение за свързаността, качеството, бързината и надеждността на пощенските услуги.

Свали като ПДФ