Унифицирани профили на дигитални умения

Унифицирани профили на дигитални умения

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19 13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19 13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19 21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19 21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19 31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 Обобщение на профили - Свали в PDF

25 71321003 Бояджия промишлени изделия - Свали в PDF

25 72111001 Леяр - Свали в PDF

25 72121001 Заварчик - Свали в PDF

25 72232019 Машинен оператор, металообработващи машини - Свали в PDF

25 72232020 Машинен оператор, металорежещи машини - Свали в PDF

25 72232041 Фрезист - Свали в PDF

25 72232042 Шлайфист - Свали в PDF

25 72233004 Настройчик металообработваши машини с цифрово управление - Свали в PDF

25 72332010 Механошлосер - Свали в PDF

25 72332031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване - Свали в PDF

25 74122007 Електромеханик - Свали в PDF

25 Обобщение на профили - Свали в PDF

35 12196011 Ръководител звено - Свали в PDF

35 13215004 Началник, цех - Свали в PDF

35 21446039 Инженер, топлоенергетика - Свали в PDF

35 21516012 Инженер, енергиен диспечер - Свали в PDF

35 21516015 Инженер, разпределение на електроенергия - Свали в PDF

35 21516016 Инженер, релейна защита - Свали в PDF

35 21526007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика - Свали в PDF

35 31153046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини - Свали в PDF

35 31313010 Оператор, парна турбина - Свали в PDF

35 31313019 Оператор, електрическа подстанция - Свали в PDF

35 31313020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия) - Свали в PDF

35 74132001 Електромонтьор - Свали в PDF

35 74132003 Електромонтьор, подстанции - Свали в PDF

35 74212009 Монтьор, електронно производствено оборудване - Свали в PDF

35 Обобщение на профили - Свали в PDF

36 21426002 Инженер, водоснабдяване и канализация - Свали в PDF

36 31123002 Техник водоснабдяване и канализация - Свали в PDF

36 31233003 Технически ръководител - Свали в PDF

36 33433007 Организатор - Свали в PDF

36 42142004 Инкасатор, плащания - Свали в PDF

36 Обобщение на профили - Свали в PDF

37 13215022 Ръководител, пречиствателна станция - Свали в PDF

37 31153004 Техник, механик - Свали в PDF

37 31163022 Технолог, химик - Свали в PDF

37 74212012 Механик, търговски машини и апаратура - Свали в PDF

37 81892022 Машинен оператор - Свали в PDF

37 Обобщение на профили - Свали в PDF

49.1 13243017 Началник, превозна служба - Свали в PDF

49.1 13245019 Началник, метростанция - Свали в PDF

49.1 21445009 Началник служба в метрополитен - Свали в PDF

49.1 31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен - Свали в PDF

49.1 43235005 Влаков диспечер - Свали в PDF

49.1 51121001 Кондуктор - Свали в PDF

49.1 83112009 Машинист, локомотивен - Свали в PDF

49.1 Обобщение на профили - Свали в PDF

49.2 13245025 Ръководител група, транспорт - Свали в PDF

49.2 24216001 Експерт, стопанска дейност - Свали в PDF

49.2 31153052 Техник-механик, ревизор на вагони - Свали в PDF

49.2 43213024 Специалист, контрол на документи - Свали в PDF

49.2 43232007 Диспечер, транспортни средства - Свали в PDF

49.2 Обобщение на профили - Свали в PDF

64 13465012 Мениджър банка финансова платежна институция - Свали в PDF

64 24116010 Вътрешен одитор - Свали в PDF

64 24125008 Експерт банка финансова платежна институция - Свали в PDF

64 24136002 Анализатор банка - Свали в PDF

64 24216002 Експерт бизнес развитие - Свали в PDF

64 24216007 Бизнес консултант - Свали в PDF

64 24216014 Специалист сигурност - Свали в PDF

64 24226041 Главен експерт - Свали в PDF

64 24226046 Старши експерт - Свали в PDF

64 24226056 Експерт - Свали в PDF

64 25216001 Аналитик бази данни - Свали в PDF

64 33113006 Дилър банка - Свали в PDF

64 Обобщение на профили - Свали в PDF