Унифицирани профили на дигитални умения

Унифицирани профили на дигитални умения

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19 13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19 13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19 21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19 21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19 31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19 Обобщение на профили - Свали в PDF

24 21416001 Инженер, производство - Свали в PDF

24 21446013 Инженер, механик - Свали в PDF

24 21466003 Инженер, металург - Свали в PDF

24 21516001 Инженер, автоматизация - Свали в PDF

24 21516002 Инженер, енергетик - Свали в PDF

24 31173005 Техник-металург - Свали в PDF

24 31173006 Техник-металург (добиване на цветни метали) - Свали в PDF

24 31226001 Началник смяна - Свали в PDF

24 31353007 Оператор, валцова машина - Свали в PDF

24 72111002 Пещар - Свали в PDF

24 72111014 Разливач, метал - Свали в PDF

24 72112059 Шихтовчик - Свали в PDF

24 72233005 Настройчик металургични линии - Свали в PDF

24 81212007 Манипулатор валцова машина - Свали в PDF

24 81212010 Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията - Свали в PDF

24 Обобщение на профили - Свали в PDF

25 71321003 Бояджия промишлени изделия - Свали в PDF

25 72111001 Леяр - Свали в PDF

25 72121001 Заварчик - Свали в PDF

25 72232019 Машинен оператор, металообработващи машини - Свали в PDF

25 72232020 Машинен оператор, металорежещи машини - Свали в PDF

25 72232041 Фрезист - Свали в PDF

25 72232042 Шлайфист - Свали в PDF

25 72233004 Настройчик металообработваши машини с цифрово управление - Свали в PDF

25 72332010 Механошлосер - Свали в PDF

25 72332031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване - Свали в PDF

25 74122007 Електромеханик - Свали в PDF

25 Обобщение на профили - Свали в PDF

35 12196011 Ръководител звено - Свали в PDF

35 13215004 Началник, цех - Свали в PDF

35 21446039 Инженер, топлоенергетика - Свали в PDF

35 21516012 Инженер, енергиен диспечер - Свали в PDF

35 21516015 Инженер, разпределение на електроенергия - Свали в PDF

35 21516016 Инженер, релейна защита - Свали в PDF

35 21526007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика - Свали в PDF

35 31153046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини - Свали в PDF

35 31313010 Оператор, парна турбина - Свали в PDF

35 31313019 Оператор, електрическа подстанция - Свали в PDF

35 31313020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия) - Свали в PDF

35 74132001 Електромонтьор - Свали в PDF

35 74132003 Електромонтьор, подстанции - Свали в PDF

35 74212009 Монтьор, електронно производствено оборудване - Свали в PDF

35 Обобщение на профили - Свали в PDF

36 21426002 Инженер, водоснабдяване и канализация - Свали в PDF

36 31123002 Техник водоснабдяване и канализация - Свали в PDF

36 31233003 Технически ръководител - Свали в PDF

36 33433007 Организатор - Свали в PDF

36 42142004 Инкасатор, плащания - Свали в PDF

36 Обобщение на профили - Свали в PDF

37 13215022 Ръководител, пречиствателна станция - Свали в PDF

37 31153004 Техник, механик - Свали в PDF

37 31163022 Технолог, химик - Свали в PDF

37 74212012 Механик, търговски машини и апаратура - Свали в PDF

37 81892022 Машинен оператор - Свали в PDF

37 Обобщение на профили - Свали в PDF

49.1 13243017 Началник, превозна служба - Свали в PDF

49.1 13245019 Началник, метростанция - Свали в PDF

49.1 21445009 Началник служба в метрополитен - Свали в PDF

49.1 31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен - Свали в PDF

49.1 43235005 Влаков диспечер - Свали в PDF

49.1 51121001 Кондуктор - Свали в PDF

49.1 83112009 Машинист, локомотивен - Свали в PDF

49.1 Обобщение на профили - Свали в PDF

49.2 13245025 Ръководител група, транспорт - Свали в PDF

49.2 24216001 Експерт, стопанска дейност - Свали в PDF

49.2 31153052 Техник-механик, ревизор на вагони - Свали в PDF

49.2 43213024 Специалист, контрол на документи - Свали в PDF

49.2 43232007 Диспечер, транспортни средства - Свали в PDF

49.2 Обобщение на профили - Свали в PDF

64 13465012 Мениджър банка финансова платежна институция - Свали в PDF

64 24116010 Вътрешен одитор - Свали в PDF

64 24125008 Експерт банка финансова платежна институция - Свали в PDF

64 24136002 Анализатор банка - Свали в PDF

64 24216002 Експерт бизнес развитие - Свали в PDF

64 24216007 Бизнес консултант - Свали в PDF

64 24216014 Специалист сигурност - Свали в PDF

64 24226041 Главен експерт - Свали в PDF

64 24226046 Старши експерт - Свали в PDF

64 24226056 Експерт - Свали в PDF

64 25216001 Аналитик бази данни - Свали в PDF

64 33113006 Дилър банка - Свали в PDF

64 Обобщение на профили - Свали в PDF

85 11127036 Началник РУО - Свали в PDF

85 13456002 Директор, училище - Свали в PDF

85 13456003 Директор, център за професионално обучение - Свали в PDF

85 13456004 Директор, детска градина - Свали в PDF

85 13459008 Декан - Свали в PDF

85 23107004 Доцент, висше училище - Свали в PDF

85 23107005 Професор, висше училище - Свали в PDF

85 23205002 Учител, практическо обучение - Свали в PDF

85 23305007 Старши учител, прогимназиален етап - Свали в PDF

85 23305008 Старши учител, гимназиален етап - Свали в PDF

85 23307010 Главен учител, прогимназиален етап - Свали в PDF

85 23307011 Главен учител, гимназиален етап - Свали в PDF

85 23415003 Старши учител, начален етап - Свали в PDF

85 23417004 Главен учител, начален етап - Свали в PDF

85 23425011 Старши учител, подготвителна група - Свали в PDF

85 23427012 Главен учител, подготвителна група - Свали в PDF

85 23525002 Учител, ресурсен - Свали в PDF

85 23535001 Учител, чужд език в занимания по интереси - Свали в PDF

85 23565001 Учител, информационни технологии в занимания по интереси - Свали в PDF

85 23595044 Специалист, дистанционно обучение - Свали в PDF

85 23596002 Заместник - директор, учебна дейност - Свали в PDF

85 23596011 Педагогически съветник - Свали в PDF

85 26346003 Психолог, училищен - Свали в PDF