ИД 84 Държавно управление

84 11207052 Главен архитект, община, район - Свали като PDF

84 21206001 Актюер - Свали като PDF

84 24226002 Главен инспектор, администрация - Свали като PDF

84 24226003 Експерт, социално осигуряване - Свали като PDF

84 24226007 Сътрудник по управление на европейски програми и проекти - Свали като PDF

84 24226018 Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВО в публичния сектор - Свали като PDF

84 24227031 Финансов контрольор, държавен служител - Свали като PDF

84 24227032 Главен юрисконсулт, държавен служител - Свали като PDF

84 33533003 Инспектор, пенсионен - Свали като PDF

84 33533011 Социален работник, администрация - Свали като PDF

84 43113007 Специалист, контрол приходи - Свали като PDF