ИД 92 Организиране на хазартни игри

92 24116012 Финансов контрольор - Свали като PDF

92 25226009 Специалист, компютърни мрежи и системи - Свали като PDF

92 35123011 Специалист, поддръжка приложения - Свали като PDF

92 42121003 Касиер-приемчик, тотализатор - Свали като PDF

92 42223003 Оператор, център за телекомуникационни услуги - Свали като PDF