ИД 36 Събиране, пречистване и доставяне на води

36 21426002 Инженер, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31123002 Техник, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31233003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 33433007 Организатор - Свали като PDF

36 42142004 Инкасатор плащания - Свали като PDF