ИД 19 Производство на рафинирани нефтопродукти

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19_13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19_13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19_21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19_21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19_31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF