Учебни програми

Учебни програми

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19_13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19_13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19_21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19_21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19_31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF

24 21416001 Инженер, производство- Свали като PDF

24 21446013 Инженер, механик- Свали като PDF

24 21466003 Инженер, металург- Свали като PDF

24 21516001 Инженер, автоматизация- Свали като PDF

24 21516002 Инженер, енергетик- Свали като PDF

24 31173005 Техник-металург- Свали като PDF

24 31173006 Техник-металург (добиване на цветни метали)- Свали като PDF

24 31226001 Началник смяна- Свали като PDF

24 31353007 Оператор, валцова машина- Свали като PDF

24 72111002 Пещар- Свали като PDF

24 72111014 Разливач, метал- Свали като PDF

24 72112059 Шихтовчик- Свали като PDF

24 72233005 Настройчик, металургични линии- Свали като PDF

24 81212007 Манипулатор, валцова машина- Свали като PDF

24 81212010 Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията- Свали като PDF

 

25 71321003 Бояджия, промишлени изделия - Свали в PDF

25 72111001 Леяр - Свали в PDF

25 72121001 Заварчик - Свали в PDF

25 72232019 Машинен оператор, металообработващи машини - Свали в PDF

25 72232020 Машинен оператор, металорежещи машини - Свали в PDF

25 72232041 Фрезист - Свали в PDF

25 72232042 Шлайфист - Свали в PDF

25 72233004 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление - Свали в PDF

25 72332010 Механошлосер - Свали в PDF

25 72332031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване - Свали в PDF

25 74122007 Електромеханик - Свали в PDF

35 12196011 Ръководител звено - Свали в PDF

35 13215004 Началник цех - Свали в PDF

35 21446039 Инженер, топлоенергетика - Свали в PDF

35 21516012 Инженер, енергиен диспечер - Свали в PDF

35 21516015 Инженер, разпределение на електроенергия - Свали в PDF

35 21516016 Инженер, релейна защита - Свали в PDF

35 21526007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика - Свали в PDF

35 31153046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини - Свали в PDF

35 31313010 Оператор, парна турбина - Свали в PDF

35 31313019 Оператор, електрическа подстанция - Свали в PDF

35 31313020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия) - Свали в PDF

35 74132001 Електромонтьор, изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи - Свали в PDF

35 74132003 Електромонтьор, подстанции - Свали в PDF

35 74212009 Монтьор, електронно производствено оборудване - Свали в PDF

36 21426002 Инженер, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31123002 Техник, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31233003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 33433007 Организатор - Свали като PDF

36 42142004 Инкасатор плащания - Свали като PDF

37 13215022 Ръководител, пречиствателна станция - Свали в PDF

37 31153004 Техник, механик - Свали в PDF

37 31163022 Технолог, химик - Свали в PDF

37 74212012 Механик, търговски машини и апаратура - Свали в PDF

37 81892022 Машинен оператор - Свали в PDF

49.10 13243017 Началник, превозна служба - Свали в PDF

49.10 13245019 Началник, метростанция - Свали в PDF

49.10 21445009 Началник служба в метрополитен - Свали в PDF

49.10 31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен - Свали в PDF

49.10 43235005 Влаков диспечер - Свали в PDF

49.10 51121001 Кондуктор - Свали в PDF

49.10 83112009 Машинист, локомотивен - Свали в PDF

49.20 13245025 Рл група транспорт - Свали като PDF

49.20 24216001 Експерт стопанска дейност - Свали като PDF

49.20 31153052Техник-механик Ревизор - Свали като PDF

49.20 43213024 Специалист - Свали като PDF

49.20 43232007 Диспечер транспортни средства - Свали като PDF

49.39 31153039 Техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника - Свали в PDF

49.39 31153065 Приемчик автосервиз - Свали в PDF

49.39 72312001 Автомонтьор - Свали в PDF

49.39 72312003 Механик гараж за транспортни средства - Свали в PDF

49.39 74122021 Монтьор на управляващи и контролни системи - Свали в PDF

49.39 74212002 Електрончик - Свали в PDF

49.39 83312002 Шофьор автобус - Свали в PDF

49.39 93120008 Работник поддръжка - Свали в PDF

52 13243016 Началник, експлоатационно звено в транспорта - Свали в PDF

52 13246031 Ръководител отдел, складиране - Свали в PDF

52 13247006 Началник, летище - Свали в PDF

52 13247007 Началник, морска гара - Свали в PDF

52 13247008 Началник, речна гара - Свали в PDF

52 21495037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване - Свали в PDF

52 31153036 Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота - Свали в PDF

52 31154062 Контрольор, корабоплаване - Свали в PDF

52 31514011 Диспечер, корабоплаване - Свали в PDF

52 31545005 Координатор, въздушно обслужване - Свали в PDF

52 31546004 Отговорник, безопасност на полетите - Свали в PDF

52 33313007 Организатор карго внос, износ - Свали в PDF

52 33313009 Организатор склад под митнически контрол - Свали в PDF

52 35223013 Оператор, радиосъоръжения (кораби) - Свали в PDF

52 35223015 Оператор, радиосъоръжения (наземни) - Свали в PDF

52 35223025 Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения - Свали в PDF

52 43212010 Организатор, експедиция, товоро-разтоварна и спедиторска дейност - Свали в PDF

52 43212017 Стифадор - Свали в PDF

52 43212019 Талиман - Свали в PDF

52 43233016 Контрольор, товаро-разтоварна дейност - Свали в PDF

52 83112008 Машинист, локомотив на пристан, кей - Свали в PDF

52 83442001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство - Свали в PDF

52 93330004 Пристанищен работник - Свали в PDF