Секторен анализ ИД 85 Образование

Повсеместното разпространение на дигиталните технологии е променило дълбоко почти всички аспекти на нашия живот: начинът, по който общуваме, начинът, по който работим, начинът, по който се наслаждаваме на свободното си време, начинът, по който организираме живота си и начина, по който набавяме знания и информация. Промени се начина на мислене и начина на поведение. Децата и младите възрастни израстват в свят, в който дигиталните технологии са повсеместни. Това не означава обаче, че те имат подходящите умения за ефективно и съвестно използване на дигиталните технологии.
Електронното обучение се характеризира с възможностите за придобиване на знания и умения, чрез правене; експериментиране и диалог; самообучение с индивидуални темпове. В този смисъл еLearning е „независещо от времето и мястото всестранно и задълбочено обучение, което е адаптирано към персоналните характеристики на обучаемия и предоставя задълбочени знания, динамично променящо се учебно съдържание и възможности за осъществяване на взаимодействие между обучаемите и обучителите в реално време“ (E-learning methodologies, 2011). В тази връзка е-обучението е и „ресурсно-базирано обучение с интегриран набор от стратегии, които целят да развиват ориентирано към обучаемия обучение в контекста на широка достъпност, осъществявано чрез специално създадени учебни материали (ресурси) и интерактивни медии и технологии“ (Scot, 2003).

Свали като PDF