Секторен анализ ИД 64 Предоставяне на финансови услуги

Технологичният бум в света наложи промени в предоставянето на финансови услуги и в частност в банкирането, обслужващо спестявания, разплащания и кредитиране. Дигиталната трансформация в банкирането е свързана с използването на модерно оборудване и софтуер, както и с преразглеждане на подходите към управлението, комуникациите и корпоративната култура. Тя включва преход от традиционните методи на работа към напълно нови, изградени въз основа на съвременни технологични решения. За банковите институции дигиталната трансформация може да означава преразглеждане на оперативния модел, създаване на нови посоки и обединяване в партньорска екосистема, която ще изведе различните услуги на фундаментално ново ниво.
Преди COVID-19 кризата финансовите институции бяха по-скоро предпазливи по отношение на въвеждането на по-голям брой иновации заради определени рискове. Проучване от 2016 г. сочи, че 44 % от банките считат липсата на единна визия за дигитализацията като бариера пред дигиталната трансформация. Преди това по важност е наследената технологична среда (50%), а на трето място се нарежда липсата на умения и опит (38%). Пандемията обаче определено промени ситуацията и насърчи внедряването на иновации.

Свали като PDF