Секторен анализ ИД 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Енергетиката е високотехнологичен, висококапитализиран, високопродуктивен сектор, създаващ висока добавена стойност, но и сектор, който е в процес на дълбока ресурсна, технологична и организационно-структурна промяна, със сериозни ефекти, както по отношение на макроикономическата стабилност и динамика, така и по отношение на заетостта, доходите и условията на труд. Тези съвременни процеси и предизвикателства усилват значимостта на икономическия анализ за оценка на факторите на промяна и необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри.
В световен мащаб енергийната индустрия преживя двоен шок от пандемията COVID-19 и смущенията на пазара на петрол заради срива на търсенето и излишъка от предлагане. Обратно, през 2021 г. цената на повечето енергийни носители нарастна, поради ниското запълване на газохранилищата в Европа, липсата на достатъчно доставки на втечнен газ и новините около газопровода „Северен поток 2“.

Свали като PDF