Секторен анализ ИД 25 Производство на метални изделия

В световен план дигитализацията се наложи като актуална тема с въвеждането на термина „Индустрия 4.0“ през 2011 г. Терминът описва визията за дигитално обновяване на индустрията, като не само процесите и продуктите, но и бизнес моделите претърпяват цифрова трансформация. В резултат на това възникнаха много нови очаквания за по-нататъшното развитие на производствената индустрия- напр. за повишаване на производителността и гъвкавостта, оказване на подкрепа от изкуствен интелект, сътрудничество между човек и робот, променяна в изискванията за квалификация и възникване на нови длъжностни профили, автоматизиране на производството и потенциален риск за работните места. Така въздействието на дигитализацията върху индустрията стана предмет на националния и международния научен дискурс.

Свали като PDF